Pyramida potřeb digitální analytiky

Pyramida potřeb digitální analytiky

Internet je plný pojmů jako data science, big data, umělá inteligence, deep learning. A spousta firem cítí potřebu alespoň nějak tyto koncepty do své analytiky zahrnout. Ano, nástroje jako TensorFlow, ML Azure, Amazon API, RapidMiner a další jsou skvělé a užitečné, nicméně pod tlakem trendu se do nich firmy snaží zapojit špinavá a neúplná data v různých formátech a významech, strukturovaných způsobem, který nedává smysl, a očekávají, že jim tyto nástroje zázrakem pomohou.

Ovšem, než začnete chrlit modely, musíte si být jisti, že vaše data reflektují realitu.


Více