Webová a datová analytika

Webová a datová analytika s přesahem do online marketingu a vizí jasně měřitelných přínosů.

Chci vědět víc

Co děláme

Rozbíháme analytiku

Pomáháme s implementací analytických nástrojů a rozbíháme celý proces sběru veškerých dat, která lze získat z vašeho webu, CRM, mobilních aplikací a dalších online nástrojů.

Pomůžeme vám s nastavením Google Analytics, Adobe Analytics (SiteCatalyst) i jiných nástrojů webové analytiky.

Sbíráme data

Sbíráme data, měříme a vyhodnocujeme. Pomáháme vám odhalit slabá místa vašeho webu i jeho potenciál.
Zjišťujeme, zda investujete prostředky do kampaní efektivně s ohledem na své cíle.

Integrujeme a segmentujeme vaše data tak, abyste je mohli v marketingu co nejvíce vytěžit.

Pomáháme s rozhodováním

Víme, jak přetavit získaná data ve správná marketingová rozhodnutí. Dáme vám jasná doporučení, postavená na nasbíraných datech, která přispějí ke zlepšení vašeho businessu.

Neděláme „analýzy pro analýzy“, které končí v šuplíku. Doporučujeme jasné a konkrétní kroky.

Tvoříme digitální strategie

Díky znalostním přesahům do dalších disciplín online marketingu vám pomůžeme vytvořit online marketingovou strategii založenou na reálných datech.

S jasně měřitelnými efekty a s maximálním využitím všech dat, které máte k dispozici.

Amoeba

Webová analytika

V marketingu a businessu je třeba se rozhodovat na základě dat. Pomůžeme vám získat, využít a interpretovat data pro zlepšení webu a marketingu. Odhalíme slabá místa a příležitosti. Navrhneme jasné kroky vedoucí ke zlepšení. Připravíme pro vás individuální školení webové analytiky na míru.

Více

Datová analytika

Zhodnotíme, zda se svými daty pracujete správně. Pomůžeme segmentovat vaše zákazníky. Integrujeme vaše CRM a onlinová data pro přesné zacílení. Zanalyzujeme vaše interní data pro následné využití v marketingových aktivitách.

Více

Digitální strategie

Umíme odpovědět na dotazy, jak působíte na uživatele v jednotlivých místech, kde se setkává s vámi a vaší nabídkou. Vyhodnotíme zda jsou vaše aktivity propojeny jako celek a doplníme vaši strategii o všechna dostupná data. Navrhneme strategii vašeho online marketingu. Propojíme jednotlivé aktivity tak, aby k uživateli mluvily správně a ve správný čas. Vyhodnotíme přínos celé strategie.

Více

Amoeba tým

Founder

Kuba Drahokoupil

Data Analyst

Lucie Šperková

Web Analyst

Kačka Brůnová

Junior Web Anaylst

Andrea Pelechová

Jak děláme analytiku my

Naši klienti

Kontaktujte nás