Služby

Webová analytika

Marketingová i businessová rozhodnutí, je vždy třeba podložit daty. Pomůžeme vám taková data nejen získat, ale také interpretovat pro zlepšení webu a marketingu vašeho projektu. Odhalíme jeho slabá místa i příležitosti.

Zformulujeme konkrétní kroky a postup, který povede ke zlepšení.

Rádi pro vás na míru připravíme individuální školení webové analytiky.

Datová analytika

Vyhodnotíme, jestli se svými daty pracujete správně a pomůžeme vám správně segmentovat vaše zákazníky.

Zanalyzujeme interní data vaší společnosti k využití pro marketingové aktivity.

Pomůžeme vám integrovat data z používaného CRM a onlinová data pro přesnější cílení vaší nabídky a reklamy.

Digitální strategie

Zodpovíme otázku, jak na uživatele působíte na jednotlivých kanálech, na nichž se setkávají s vaší nabídkou.

Zanalyzujeme propojení všech vašich aktivit, jestli jsou konzistentní a působí na zákazníky jako celek. Doplníme vaši strategii o veškerá data, která jsou dostupná.

Navrhneme pro vás strategii pro online marketing, která propojí jednotlivé aktivity, aby si uživatelé odnesli jednotné sdělení, které je osloví ve správný čas. Vyhodnotíme přínos celé strategie.

webová analytika