Jak děláme webovou analytiku

Analytika není pouze implementace měřících nástrojů. Ať je provedena jakkoliv precizně, je pouze začátkem.

Generujte peníze, nikoliv pouze data

Čas na projektu strávený implementací a analýzou, ilustruje první obrázek vedle tohoto textu. Znázorňuje skutečnost, že peníze jsou generovány na spodní straně "hodin".

Pokud analytik řeší jen vrchní část, tedy implementaci nástrojů, znamená to pro klienta pouze výdaje, někdy opravdu vysoké.

Důležitější než implementace analytických nástrojů, je způsob jakým se nad získanými daty přemýšlí a využití těchto dat v praxi.

Tento "způsob analytiky", zdá se nám poněkud nešťastným

Toto vnímání analytiky je zkresleno vnímáním trhu, který webovou analytiku vidí pouze jako několik činností - implementaci, vykazování a získávání dat.

Způsob, jakým děláme webovou analytiku my, vykresluje druhý obrázek vedle tohoto textu.

generování nákladů nikoliv přínosů
reálný přínos

Implementujeme analytické nástroje, sbíráme data, ale především pomáháme s rozhodováním a dodáváme jasná doporučení založená na analýze dat.